Witaj na crazyhouse.pl !

Czyli sieci prężnie rozwijającej się i najlepiej zabezpieczonej.Najlepszy serwer głosowy TeamSpeak 3 w sieci.

Dołacz do Nas już dziś


Nazwa EventuTypDataRegulaminZapisyWyniki
Turniej League of Legends1vs1- Regulamin Zapisy Nagrody
Turniej League of Legends 3vs3 - Regulamin Zapisy Nagrody
Turniej League of Legends 5vs5 - Regulamin Zapisy Nagrody
Śpiewać każdy może Idol - Regulamin Zapisy Nagrody
Powyzywaj sięTyralniaZakończonyWyniki
StarystykiTypSlotyPołącz się
TeamSpeak 3No-LimitPołącz się
/// Regulamin serwera TeamSpeak 3 ///
 1. INFORMACJE PODSTAWOWE ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWERA :
  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwera głosowego TeamSpeak3 CrazyHouse.pl.
  • Przed skorzystaniem z usług jakie świadczy serwer głosowy TeamSpeak3 CrazyHouse.pl należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin.
  • Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z usług serwera głosowego TeamSpeak3 CrazyHouse.pl.
  • Do prawidłowego korzystania z serwera głosowego TeamSpeak3 wymagane jest :
   • a. Połączenie z siecią Internet
   • b. Program TeamSpeak3, umożliwiający się połączenie z serwerem CrazyHouse.pl
 2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwera głosowego TeamSpeak3 CrazyHouse.pl z postawieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
  • Użytkownikom serwera głosowego TeamSpeak3 CrazyHouse.pl zabrania się:
   • Łączenia się z serwerem korzystając z wulgarnej lub obraźliwej Nazwy Użytkownika (nicku).
   • Wysyłania, udostępniania, zamieszczania w avatarach, opisach kanałów treści pornograficznych, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej i inne podobne.
   • Zamieszczania treści lub elementów graficznych o charakterze reklamowym.
   • Podejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie serwera głosowego TeamSpeak3 CrazyHouse.pl.
   • Podszywania się pod Administratorów (nick).
  • W przypadku gdy Użytkownik odmówi usunięcia treści o którym mowa w punkcie 2 w pod punktach a,b,c Administrator ma prawo usunąć je samodzielnie a Użytkownika łamiącego Regulamin ukarać zgodnie z obowiązującą Tabelą Kar.
  • Każdy Użytkownik który posiada własny kanał:
   • Nie ma obowiązku posiadania w jego nazwie (Tytule) numeru segregującego go względem innych. Numer ten znajduje się po prawej stonie w postaci ikony kanału
   • Nie ma obowiązku wpisywania i zmiany daty w Topic (Temacie) kanału
  • Każdy Użytkownik chcący otrzymać rejestracje na serwerze TeamSpeak3 CrazyHouse.pl, powinien udać się na kanał Centrum Pomocy i poczekać na przybycie Administratora.
  • Administrator nie ma obowiązku rejestracji każdego nowo przybyłego Użytkownika. Wyjątkiem jest:
   • Jeżeli Użytkownikowi była wcześniej przyzna rejestracja, a utracił On dostęp do swojego Unique ID lecz jest w stanie udowodnić wcześniejszą tożsamość
 3. ZASADY DOTYCZĄCE KANAŁÓW PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH
  • Na kanałach publicznych obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów jak i wulgarnego odnoszenia sie do innych Użytkowników.
  • Wysyłania, reklamowania treści pornograficznych, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, oraz treści lub elementów graficznych o charakterze reklamowym.
  • Na kanałach publicznych obowiązuje całkowity zakaz puszczania muzyki, zakaz ten nie obowiązuje DJ-i oraz osób które wyznacza Administrator.
  • Na kanałach publicznych staramy się nie przeszkadzać innemu Użytkownikowi, przerywając, wchodząc w zdanie w celu zakłócenia dalszej rozmowy.
  • Właściciele kanałów maja pełne prawo poproszenia Administratora o nadanie innemu Użytkownikowi rangi VIP Channel Owner, Channel Owner.
  • Właściciele kanałów prywatnych maja pełne prawo nadawania innemu Użytkownikowi rangi User.
  • Każdy Własciciel kanału prywatnego ma możliwość zmiany nazwy kanału oraz hasła w każdej chwili.
  • Każdy kanał prywatny zostanie automatycznie usunięty, jeżeli nie zostanie na nim zarejestrowana żadna aktywność przez okres 7 dni.
 4. PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
  • Administracja serwera głosowego TeamSpeak3 CrazyHouse.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do serwera zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Administratora Serwisu,
  • Administracja serwera głosowego TeamSpeak3 CrazyHouse.pl zastrzega sobie prawo do:
   • Natychmiastowego usunięcia każdej zamieszczonej przez Użytkownika treści bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli Użytkownik naruszy niniejszy Regulaminu lub przepisy prawa.
   • Natychmiastowego usunięcia każdej treści do której istnieje podejrzenie, że może ona naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne.
   • Natychmiastowego zablokowania (zbanowania) Użytkownika, oraz usunięcie zamieszczonych przez niego treści, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu bądź przepisów prawa.
  • Każdy Administrator serwera głosowego TeamSpeak3 CrazyHouse.pl ma za zadanie traktować wszystkich Użytkowników jednakowo.
 5. ZAKAZY UŻYTKOWNIKÓW:
  • Używania przedrostków niżej wymienionych tj. [Query],[ROOT],[HA],[SA],[JSA],[Manager],[Helper][FB & YT Manager],[Event Manager].Admin itp.
  • Wchodzenia na serwer na nicku TeamSpeakUser.
  • Ciągłego zmieniania kanału (skakania).
  • Nagrywania na kanale bez zgody właściciela kanału/admina ts3.
  • Przeklinania na kanałch publicznych.
  • Obrażania użytkowników pośrednio/bezpośrednio (Wyjątkiem jest Tyralnia).
  • Spamowania na chatach oraz na pw.
  • Ustawiania nieczytelnego nicku np. >▲LL▲╩ą#Â
  • Przeszkadzania w Eventach serwerowych.
  • Zakłócania porządku na kanałach prywatnych/publicznych/vip/event/administracja.
  • Ustawiania Avatarów o treściach związanych z pornografią i pedofilią oraz zawierające wulgaryzmy.
  • Ustawiania Avatarów o treściach dyskryminujących inne rasy, grupy społeczne oraz mniejszości narodowe.
  • Nie wolno reklamować, rozpowszechniać, spamować adresami do stron, for o tej samej lub podobnej tematyce w formie wiadomości.
  • Ustawniania nicków wulgarnych, nie etycznych, obrażających pośrednio/bezpośrednio usera
  • Nie wolno krzyczeć na kanałach
  • Nie wolno puszczać muzyki bez zgody właściciela kanału/admina ts3
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Użytkownicy wchodzący na serwer głosowy TeamSpeak3 CrazyHouse.pl automatycznie akceptują Regulamin. Jeżeli Użytkownik niezaakceptuje Regulaminu, proszony jest o niezwłoczne wyjście z serwera.
  • Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili bez podania przyczyny.
  • Wszystkie prace wykonane na rzecz marki CrazyHouse.pl stają się jej własnością.